Σας γνωρίζουμε ότι έδρα των  γραφείων του σωματείου  «Εταιρεία μελέτης σοβαρών και επιμενουσών ψυχικών διαταραχών» με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ»    είναι η  Αφεντούλη 45, Πειραιάς  18536. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2114062905

 

Μετά τιμής

                                                                                                           

Ο πρόεδρος ΔΣ                                                          Ο  Γεν. Γραμματέας ΔΣ

                                                                                               

Χαράλαμπος Τουλούμης                                        Χρήστος Τσόπελας MSc, PhD

Ψυχίατρος- Συντονιστής Διευθυντής                                     Επιμελητής Α΄- ΨΝΑ

5ο ΨΤΕ,  ΨΝΑ


Εκδηλώσεις-Συνέδρια

Καμία εκδήλωση

Τελευταία Ενημέρωση